AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng sau đây về các nhân tố tiến hóa và các thông tin tương ứng:

       Nhân tố tiến hóa   Đặc điểm
  (1) Đột biến (a) Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.
  2) Giao phối không ngẫu nhiên (b) Làm phát sinh các biến dị di truyền của quần thể, cung cấp nguyên liệu sơ cấp
  (3) Chọn lọc tựnhiên (c) Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể di alen
  (4)Các yếu tố ngẫu nhiên (d) Không làm thay đổi tần số tương đối của alen nhưng làm thay đổi tần số kiểu gen
  (5) Di nhập gen (e) Có thể làm phong phú thêm hoặc làm nghèo vốn gen của quần thể.

  Tổ hợp ghép đúng là:

  • A. 1-d, 2-b, 3-a, 4-c, 5-e                                              
  • B. 1-b, 2-d, 3-a, 4-c, 5-e
  • C. 1-b, 2-a, 3-d, 4-e, 5-c                                          
  • D. 1-b, 2-a, 3-d, 4-c, 5-e

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>