ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Ví dụ nào sau đây là cơ quan tương tự

  • A. Lá đậu Hà lan và gai xương rồng       
  • B. Cánh chim và cánh côn trùng
  • C. Tua cuốn dây bầu và gai xương rồng                    
  • D. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của động vật khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cơ quan tương tự là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm các chức năng giống nhau nên có hình thái tương tự

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>