AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các nhân tố sau:

  (1) Đột biến

  (2) Chọn lọc tự nhiên

  (3) Các yếu tố ngẫu nhiên

  (4) Giao phối ngẫu nhiên

  Cặp nhân tố đóng vai trò cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa là:

  • A. 1 và 4                          
  • B. 1 và 2    
  • C. 3 và 4                     
  • D. 2 và 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>