YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  the person your friend talks to before ____ an important decision

  • A. hiring
  • B. giving
  • C. making
  • D. having

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Make decision = decide to: Quyết định

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 122120

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF