YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  When he wants to make any important decision, he asks his parents ____ advice.

  • A. on
  • B. off
  • C. for
  • D. about

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ask for advice: hỏi xin lời khuyên

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 122124

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON