YOMEDIA
UREKA
 • Choose the phrase or sentences A, B, C or D for the best completes the conversation

  Câu hỏi:

  A: Personally, I think a happy marriage should be based on love.

  B:..............!

  • A. Oh, I hope so
  • B. So do I
  • C. I definitely agree
  • D. Good idea

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Để thể hiện sự đồng ý thì nên dùng cụm " Definately agree: hết sức đồng ý"

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 975

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF