YOMEDIA
NONE
 • Choose the phrase or sentences A, B, C or D for the best completes the conversation

  Câu hỏi:

  A: Personally, I think a happy marriage should be based on love.

  B:..............!

  • A. Oh, I hope so
  • B. So do I
  • C. I definitely agree
  • D. Good idea

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Để thể hiện sự đồng ý thì nên dùng cụm " Definately agree: hết sức đồng ý"

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 975

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON