YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  All members. I mean my father, mother and myself. We share the household chores together: each ____ one's own duties.

  • A. fulfill
  • B. do
  • C. fill
  • D. do

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Fulfill the duty: Hoàn thành nghĩa vụ

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 122121

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON