YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  A: ............children nowadays watch too much TV.

  B: Absolutely!

  • A. In my conclusion,
  • B. In my opinion,
  • C. As you see,
  • D. As a matter of fact,

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  In my opinion: Theo ý kiến của tôi

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 978

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF