YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  A: ............children nowadays watch too much TV.

  B: Absolutely!

  • A. In my conclusion,
  • B. In my opinion,
  • C. As you see,
  • D. As a matter of fact,

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  In my opinion: Theo ý kiến của tôi

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 978

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON