AMBIENT
 • Câu hỏi:

  A: ............children nowadays watch too much TV.

  B: Absolutely!

  • A. In my conclusion,
  • B. In my opinion,
  • C. As you see,
  • D. As a matter of fact,

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  In my opinion: Theo ý kiến của tôi

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>