• Câu hỏi:

  A: This program test is the hardest one we've ever had this semester!

  B:...................but I think it's quite easy.

  • A. I couldn't disagree more,
  • B. I understand what you're saying,
  • C. You're right,
  • D. I don't see it that way,

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC