YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  A: I'm not sure about this soup. It tastes like something's missing.

  B: ...................It tastes fine to me.

  • A. You're right.
  • B. Oh, I don't know.
  • C. I couldn't agree more.
  • D. I don't think so.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cả ba phương án trên là dùng để bày tỏ "sự đồng ý" chỉ có i don't think so là không đồng ý, phù hợp nhất

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 976

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON