YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  His family, only his father works, and his mother does_____the household chores.

  • A. many of
  • B. most of
  • C. much of
  • D. much

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  most of: đa số. Không much hay much of được vì 2 từ này đi với danh từ không đếm được

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 122123

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON