YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thế mạnh quan trọng về tự nhiên để phát triển công nghiệp ở khu vực đồi núi của nước ta là?

  • A. Tập trung khá nhiều khoáng sản
  • B. Diện tích rừng lớn, nhiều đồng cỏ
  • C. Khí hậu thuận lợi, đất đai rộng lớn
  • D. Nhiều khoáng sản, tiềm năng thủy điện lớn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Thế mạnh quan trọng về tự nhiên để phát triển công nghiệp ở khu vực đồi núi của nước ta là tập trung nhiều khoáng sản, tiềm năng thủy điện lớn.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA