AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu dưới đây

  Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm

  Địa điểm

  Nhiệt độ trung bình

  Tháng 1 ()

  Nhiệt độ trung bình

  Tháng 7 ()

  Nhiệt độ trung bình

  năm ()

  Lạng Sơn

  13,3

  27,0

  21,2

  Hà Nội

  16,4

  28,9

  23,5

  Huế

  19,7

  29,4

  25,1

  Đà Nẵng

  21,3

  29,1

  25,7

  Quy Nhơn

  23

  29,7

  26,8

  TP. Hồ Chí Minh

  25,8

  27,1

  27,1

  Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?

  • A. Nhiệt độ trung bình của các địa điểm trong tháng 1 thấp hơn tháng 7
  • B. Nhiệt độ trung bình của các địa điểm trong tháng 7 đều là tháng nóng
  • C. Nhiệt độ trung bình của các địa điểm tăng dần từ Bắc vào Nam
  • D. Nhiệt độ trung bình của các địa điểm nước ta thấp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Dựa vào bảng số liệu đã cho, nhận xét không đúng là nhiệt độ trung bình năm của các địa điểm nước ta thấp vì nhiệt độ trung bình của các địa điểm nước ta cao, đều trên 20℃

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>