RANDOM
 • Câu hỏi:

  Cơ cấu kinh tế các nước Đông Nam Á chuyển dịch theo hướng

  • A. giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực I và III
  • B. giảm tỉ trọng khu vực I và III, tăng tỉ trọng khu vực II
  • C. giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III
  • D. giảm tỉ trọng khu vực I và II, tăng tỉ trọng khu vực III

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Cơ cấu kinh tế của các nước Đông Nam Á đang chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và khu vực III (sgk Địa lí 11 trang 102)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA