YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Những khối núi cao trên 2000m đã

  • A. tạo nguồn thủy năng lớn cho nước ta
  • B. góp phần đa dạng cảnh quan thiên nhiên Việt Nam
  • C. tạo ra các vùng khí hậu tốt, thích hợp cho việc nghỉ dưỡng
  • D. gây nhiều trở ngại cho giao lưu giữa đồng bằng – miền núi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Những khối núi cao trên 2000m đã góp phần đa dạng cảnh quan thiên nhiên Việt Nam ( làm đa dạng địa hình núi nước ta, đa dạng thiên nhiên thông qua sự phân hóa đai cao)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA