AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết nhóm đất nào ở nước ta chiếm diện tích lớn nhất

  • A. nhóm đất feralit trên đá badan
  • B. nhóm đất feralit trên các loại đá khác
  • C. nhóm đất feralit trên đá vôi
  • D. nhóm đất phù sa sông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất nước ta là nhóm đất feralit trên các loại đá khác

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>