AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biện pháp quan trọng nhất để hạn chế tình trạng đô thị hóa “giả tạo” ở Mĩ Latinh là:

  • A. thực hiện triệt để công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • B. phân bố lại dân cư hợp lí giữ các vùng lãnh thổ
  • C. khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lí
  • D. ngăn chặn sự di cư từ nông thôn ra thành thị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Biện pháp quan trọng nhất để hạn chế tình trạng đô thị hóa “giả tạo” ở Mỹ Latinh là thực hiện triệt để công nghiệp hóa, hiện đại hóa để nâng cao đời sống dân cư đô thị, đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>