AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu

  Lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểm

  Địa điểm

  Lượng mưa (mm)

  Lượng bốc hơi (mm)

  Căn bằng ẩm (mm)

  Hà Nội

  1676

  989

  +687

  Huế

  2868

  1000

  +1868

  TP Hồ Chí Minh

  1931

  1686

  +245

  Để thể hiện lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của 3 địa hình theo bảng số liệu đã cho, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

  • A. Biểu đồ cột
  • B. Biểu đồ đường
  • C. Biểu đồ miền
  • D. Biểu đồ tròn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị các đối tượng, cụ thể là lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm các địa điểm là biểu đồ cột (cột ghép)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA