AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biểu hiện rõ nhất của địa hình xâm thực ở miền núi nước ta là

  • A. bồi tụ
  • B. ngập úng
  • C. đất trượt
  • D. lũ quét

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Biểu hiện rõ nhất của địa hình xâm thực ở nước ta những hiện tượng đất trượt, đá lở (sgk Địa lí 12 trang 45)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>