AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thành phần nào sau đây không có trên màn hình chính của phần mềm Suntimes:

  • A. Thanh bảng chọn và các nút lệnh
  • B. Đường phân chia sáng tối và vùng sáng và vùng tối
  • C. Bản đồ và các địa điểm được đánh dấu
  • D. Thanh trạng thái

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>