AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để xem thông tin thời gian chi tiết của một địa điểm cụ thể em thực hiện thao tác nào?

  • A. Nhấn giữ nút phải chuột kéo thả từ một đỉnh đến đỉnh đối diện của hình chữ nhật này
  • B. Chọn địa điểm cần xem trong ô chọn địa điểm
  • C. Nháy chuột vào một vị trí cần xem thông tin
  • D. Cả B và C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>