YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để xem thông tin thời gian chi tiết của một địa điểm cụ thể em thực hiện thao tác nào?

  • A. Nhấn giữ nút phải chuột kéo thả từ một đỉnh đến đỉnh đối diện của hình chữ nhật này
  • B. Chọn địa điểm cần xem trong ô chọn địa điểm
  • C. Nháy chuột vào một vị trí cần xem thông tin
  • D. Cả B và C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON