ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Để khởi động phần mềm Suntimes em thực hiện thao tác nào sau đây?

  • A. Alt + F4
  • B. Nháy đúp chuột vào biểu tượng phần mềm Suntimes
  • C. File/Exit
  • D. File/Open

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Để khởi động phần mềm Suntimes em thực hiện thao tác: nháy đúp chuột vào biểu tượng phần mềm Suntimes

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE