AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để hiện và không hiện hình ảnh bầu trời theo thời gian ta sử dụng lệnh nào?

  • A. Option → Maps → Show sky color
  • B. Option → Maps → Hover Update
  • C. Option → Maps → Sunrise
  • D. Tất cả ý trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>