ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Với phần mềm Sun Times, chúng ta có thể xem những thông tin gì?

  • A. Thời gian chuẩn của địa điểm hiện tại
  • B. Thời gian Mặt trời mọc, lặn
  • C. Thông tin địa lí và tọa độ của địa điểm hiện thời
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA