ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Giữ vùng đệm có một đường liền, đường này cho biết thông tin gì?

  • A. Thời gian Mặt Trời mọc
  • B. Thời gian Mặt Trời lặn
  • C. Thời gian Mặt Trời mọc, lặn
  • D. Thời gian giữa trưa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thời gian Mặt Trời mọc, lặn

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5269

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON