YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Em hãy cho biết phần mềm Sun Times dùng để làm gì?

  • A. Luyện gõ phím nhanh
  • B. Học toán học
  • C. Luyện tập chuột
  • D. Tìm hiểu thời gian

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phần mềm Sun Times dùng để Tìm hiểu thời gian

  RANDOM

Mã câu hỏi: 5271

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA