YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tại sao gió Tín phong chỉ có tác động rõ rệt ở nước ta vào các thời kì chuyển tiếp giữa hai mùa gió?

  • A. Gió mùa tây nam hoạt động thường xuyên
  • B. Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc 
  • C. Địa hình hẹp ngang và bị chia cắt
  • D. Hoạt động mạnh mẽ của các khối khí theo mùa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA