YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi của nước ta năm 2007, thứ tự từ nhỏ đến lớn lần lượt là

  • A. gia súc, sản phẩm không qua giết thịt, gia cầm
  • B. gia súc, gia cầm, sản phẩm không qua giết thịt
  • C. gia cầm, sản phẩm không qua giết thịt, gia súc
  • D. gia cầm, gia súc, sản phẩm không qua giết thị  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>