AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên Nhật Bản?

  • A. Đồng bằng ven biển nhỏ hẹp.
  • B. Phía bắc có khí hậu nhiệt đới, phía nam khí hậu cận xích đạo.
  • C. Có nhiều núi lửa đang hoạt động.
  • D. Nhật Bản là nước nghèo khoáng sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>