YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ

  Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

  • A. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo nhóm ngành của Việt Nam.
  • B. Cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của Việt Nam.
  • C. Quy mô và cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của Việt Nam.
  • D. Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo nhóm hàng của Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA