RANDOM
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu: Giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm (Đơn vị: tỉ USD)

  Năm

  1990

  1995

  2000

  2001

  2004

  Xuất khẩu

  287,6

  443,1

  479,2

  403,5

  565,7

  Nhập khẩu

  235,4

  335,9

  379,5

  349,1

  454,5

   

  Nhận xét nào sau đây không đúng về tình hình xuất nhập khẩu  của Nhật Bản giai đoạn 1990-2004?

  • A. Giá trị nhập khẩu lớn hơn giá trị xuất khẩu
  • B. Giá trị nhập khẩu tăng không liên tục
  • C. Giá trị xuất khẩu tăng không liên tục
  • D. Cán cân xuất nhập khẩu luôn dương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA