AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cơ cấu sử dụng lao động nước ta có sự thay đổi mạnh mẽ trong những năm gần đây chủ yếu là do

  • A. sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ một cách hợp lí.
  • B. năng suất lao động nâng cao.
  • C. tác động của cách mạng khoa học công nghệ hiện đại và quá trình đổi mới.
  • D. số lượng và chất lượng nguồn lao động ngày càng được nâng cao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>