AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những đặc điểm sau mô tả về bộ phận nào trên vùng biển của nước ta?

  Ở vùng này Nhà nước ta có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế nhưng các nước khác được đặt ống dẫn dầu, dây cáp ngầm và tàu thuyền, máy bay nước ngoài được tự do hoạt động hàng hải và hàng không theo Công Ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

  • A. Vùng thềm lục địa 
  • B. Vùng tiếp giáp lãnh hải
  • C. Vùng nội thủy
  • D. Vùng đặc quyền kinh tế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>