AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đối với ngành chăn nuôi nước ta, khó khăn nào sau đây đã được khắc phục?

  • A. cơ sở thức ăn chăn nuôi không được đảm bảo.
  • B. giống gia súc và gia cầm chất lượng chưa cao.
  • C. dịch bệnh vẫn đe dọa lan tràn trên diện rộng.
  • D. hiệu quả chăn nuôi chưa thật cao và ổn định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA