AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu: 

  SỐ LƯỢT HÀNH KHÁCH VẬN CHUYỂN PHÂN THEO NGÀNH VẬN TẢI CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 – 2014.

                                                                                                                      (Đơn vị: triệu lượt người)

  Năm

  Đường sắt

  Đường bộ

  Đường thủy

  Đường hàng không

  2005

  12,8

  1 173,4

  156,9

    6,5

  2010

  11,2

  2 132,3

  157,5

  14,2

  2014

  12,0

  2 863,5

  156,9

  24,4

                            (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)

  Nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi số lượt hành khách vận chuyển phân theo ngành vận tải của nước ta giai đoạn 2005 - 2014?

  • A. Đường thủy giảm liên tục. 
  • B. Đường hàng không tăng liên tục.
  • C. Đường bộ có xu hướng giảm.
  • D. Đường sắt tăng liên tục.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA