ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Trục đường xuyên quốc gia thứ hai có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở phía tây nước ta là

  • A. quốc lộ 1.
  • B. đường Hồ Chí Minh.
  • C. quốc lộ 14.
  • D. quốc lộ 26.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>