AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm chăn nuôi gia súc ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?

  • A. Trâu, bò thịt được nuôi rộng rãi. 
  • B. Bò sữa được nuôi tập trung ở Mộc Châu.
  • C. Bò được nuôi nhiều hơn trâu.
  • D. Đàn trâu lớn nhất cả nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>