AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm kinh tế- xã hội nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Hồng?

  • A. Năng suất lúa cao nhất nước.
  • B. Mật độ dân số cao nhất nước.
  • C. Sản lượng lúa lớn nhất cả nước.
  • D. Có lịch sử khai thác sớm nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>