AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu sau:

  DÂN SỐ VÀ TỈ LỆ DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1995 - 2015.

  Năm

  1995

  2000

  2005

  2010

  2015

  Dân số (triệu người)

  71 995

  77 635

  83 106

  86 932

  91 709

  Tỉ lệ tăng dân số (%)

  1,65

  1,36

  1,31

  1,07

  1,08

             (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, Nhà xuất bản Thống kê, 2017)

  Để thể hiện dân số và tỉ lệ tăng dân số nước ta giai đoạn 1995- 2015, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

  • A. Kết hợp (cột - đường).
  • B. Tròn.
  • C. Đường.
  • D. Miền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>