AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp cả nước phân theo nhóm ngành năm 2000 - 2007?

  • A. Giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến.
  • B. Công nghiệp khai thác tăng tỉ trọng.
  • C. Tăng tỉ trọng công nghiệp sản xuất phân phối điện, khí, nước.
  • D. Công nghiệp chế biến luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>