YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  so sánh hai số \(2\sqrt{3}\) và \(4\) 

  • A. \(4<2\sqrt{3}\)
  • B. \(4>2\sqrt{3}\)
  • C. \(4=2\sqrt{3}\)
  • D. không so sánh được

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(2\sqrt{3}=\sqrt{2^2.3}=\sqrt{12};4=\sqrt{16}\Rightarrow 4>2\sqrt{3}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 82

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF