YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  So sánh \(\sqrt{25+9}\) và \(\sqrt{25}+\sqrt{9}\)

  • A. \(\sqrt{25+9}<\sqrt{25}+\sqrt{9}\)
  • B. \(\sqrt{25+9}=\sqrt{25}+\sqrt{9}\)
  • C. \(\sqrt{25+9}>\sqrt{25}+\sqrt{9}\)
  • D. \(\sqrt{25+9}.(\sqrt{25}+\sqrt{9})=1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: 

  \(\begin{array}{l}
  \sqrt {25}  + \sqrt 9  = 5 + 3\\
   = 8 = \sqrt {64} 
  \end{array}\)

  \(\sqrt {25 + 9}  = \sqrt {34} \)

  Vì \(\sqrt {34}  < \sqrt {64} \) nên \(\sqrt {25 + 9}  < \sqrt {25}  + \sqrt 9 \)

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 83

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON