YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Kết quả khi khai phương \(\sqrt{12,1.360}\) là 

  • A. 55
  • B. 66
  • C. 77
  • D. 44

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\sqrt{12,1.360}=\sqrt{121.36}=11.6=66\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 80

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON