YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là đúng?

   

  • A. \(\sqrt 5 .\sqrt {80}  = 20\)
  • B. \(\sqrt {90.6,4}  = 24\)
  • C. \(\sqrt {21,{8^2} - 18,{2^2}}  = 12\)
  • D. A,B,C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \sqrt 5 .\sqrt {80}  = \sqrt 5 .4\sqrt 5  = 20\\
  \sqrt {90.6,4}  = \sqrt {9.64}  = 3.8 = 24\\
  \sqrt {21,{8^2} - 18,{2^2}} \\
   = \sqrt {\left( {21,8 - 18,2} \right)\left( {21,8 + 18,2} \right)} \\
   = \sqrt {3,6.40}  = \sqrt {144}  = 12
  \end{array}\)

  Chọn D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43100

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON