YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tính \(E = 3\sqrt 5 \left( {\sqrt 2  - 2} \right) + {\left( {3 + \sqrt 5 } \right)^2} - 3\sqrt {10} \)

  • A. \(2\sqrt {13} \)
  • B. \( - 6\sqrt {14} \)
  • C. -13
  • D. 14

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\begin{array}{l}
  E = 3\sqrt 5 \left( {\sqrt 2  - 2} \right) + {\left( {3 + \sqrt 5 } \right)^2} - 3\sqrt {10} \\
   = 3\sqrt {10}  - 6\sqrt 5  + 14 + 6\sqrt 5  - 3\sqrt {10} \\
   = 14
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43105

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON