YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tính \(T = \sqrt {7 + \sqrt {13} } .\sqrt {7 - \sqrt {13} } \)

  • A. -6
  • B. 6
  • C. \({7 + \sqrt {13} }\)
  • D. \({7 - \sqrt {13} }\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(T = \sqrt {7 + \sqrt {13} } .\sqrt {7 - \sqrt {13} } \)

  \( = \sqrt {\left( {7 + \sqrt {13} } \right).\left( {7 - \sqrt {13} } \right)} \)

  (Vì \(7 + \sqrt {13}  > 0;7 - \sqrt {13}  > 0\))

  \(\begin{array}{l}
   = \sqrt {49 - 13} \\
   = \sqrt {36}  = 6
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43104

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON