YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Giá trị của biểu thức \(\sqrt{4(1+6x+9x^2)^2}\) tại \(x=-\sqrt{2}\) là

   

  • A. \(19+6\sqrt{2}\)
  • B. \(19-6\sqrt{2}\)
  • C. \(38-12\sqrt{2}\)
  • D. \(38+12\sqrt{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\sqrt{4(1+6x+9x^2)^2}=\sqrt{2^2.((1+3x)^2)^2}=2.(1+3x)^2=2+12x+18x^2\)
  Thay \(x=-\sqrt{2}\) ta có \(2+12x+18x^2=2-12\sqrt{2}+36=38-12\sqrt{2}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 84

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON