YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tính \(N = \sqrt {146,{5^2} - 109,{5^2} - 27.256} \)

  • A. 96
  • B. 108
  • C. 128
  • D. \(16\sqrt {10} \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\begin{array}{l}
  \sqrt {146,{5^2} - 109,{5^2} - 27.256} \\
   = \sqrt {\left( {146,5 - 109,5} \right)\left( {146,5 + 109,5} \right) - 27.256} \\
   = \sqrt {37.256 - 27.256} \\
   = \sqrt {256.\left( {37 - 27} \right)} \\
   = \sqrt {256.10} \\
   = 16\sqrt {10} 
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43103

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON