YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sơ đồ sau minh họa cho các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào ?

  (1): ABCD.EFGH → ABGFE.DCH

  (2): ABCD.EFGH → AD.EFGBCH

  • A. (1) : chuyển đọan không chứa tâm động, (2): chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể
  • B. (1) : đảo đoạn chứa tâm động; (2) : chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể
  • C. (1) : đảo đoạn chứa tâm động; (2) : đảo đoạn không chứa tâm động
  • D. (1) : chuyển đoạn chứa tâm động; (2) : đảo đoạn chứa tâm động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 99845

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF