YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

   Hóa chất gây đột biến 5-BU (5-brôm uraxin) khi thấm vào tế bào gây đột biến thay thế cặp A–T  thành cặp G–X . Quá trình thay thế được mô tả theo sơ đồ:

  • A. A-T → G-5BU → X-5BU → G-X
  • B.  A-T → A-5BU → G-5BU → G-X
  • C. A-T → X-5BU → G-5BU → G-X
  • D. A-T → G-5BU → G-5BU →G-X

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 99837

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF